Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 7,8 7,1 6,2 5,0 5,2 8,7 10,3 9,5 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
5,5 5,0 4,3 3,4 3,5 5,8 6,8 6,3 - 8,1 7,0
Počet obyvatel 29696 29696 30185 30443 30789 31254 31561 31829 31987 32013 32149
- z toho v produktivním věku 20850 21126 21384 21657 21899 22195 22344 22429 22263 22137 21992
Výměra (ha) 41469 41464 41465 41465 41466 41466 41465 41463 41465 41466 41466
Hustota (obyv./ km2) 71.61 71.62 72.8 73.42 74.25 75.37 76.12 76.76 77.14 77.2 77.53
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.