Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 13,1 12,0 10,6 9,0 8,0 11,1 12,2 10,9 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
9,0 8,2 7,3 6,2 5,5 7,6 8,3 7,4 - 8,4 7,3
Počet obyvatel 66504 66504 66602 66727 66966 67321 67476 67689 67644 67680 67732
- z toho v produktivním věku 47238 47137 47089 47175 47355 47497 47505 47690 47359 47188 46849
Výměra (ha) 30749 30751 30751 30751 30752 30752 30752 30753 30752 30752 30752
Hustota (obyv./ km2) 216.28 216.26 216.58 216.99 217.76 218.91 219.42 220.11 219.97 220.09 220.26
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.