Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 9,4 8,7 8,9 7,6 7,4 11,0 11,4 10,0 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
6,5 6,0 6,1 5,2 5,0 7,4 7,7 6,8 - 8,3 7,1
Počet obyvatel 23597 23597 23645 23730 23934 24110 24218 24313 24289 24332 24219
- z toho v produktivním věku 16407 16494 16464 16592 16687 16766 16707 16665 16576 16407 16235
Výměra (ha) 33925 33925 33924 33923 33927 33927 33928 33928 33930 33929 33929
Hustota (obyv./ km2) 69.56 69.56 69.7 69.95 70.55 71.07 71.38 71.66 71.58 71.71 71.38
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.