Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 9,1 7,7 7,0 5,7 5,8 9,2 9,9 8,5 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
6,5 5,5 5,0 4,0 4,1 6,4 7,0 6,0 - 7,3 5,8
Počet obyvatel 20125 20125 20046 20092 20113 20084 20193 20202 20307 20278 20225
- z toho v produktivním věku 13784 13826 13823 13881 13987 13962 13982 13947 13932 13790 13635
Výměra (ha) 28440 28441 28441 28441 28441 28441 28442 28444 28446 28445 28445
Hustota (obyv./ km2) 70.76 70.76 70.48 70.64 70.72 70.62 71 71.02 71.39 71.29 71.1
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.