Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 15,0 13,9 13,2 11,6 11,0 14,2 15,1 13,6 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
10,7 9,8 9,1 8,0 7,5 9,6 10,1 9,2 - 10,9 9,0
Počet obyvatel 27079 27079 27596 27794 28158 28430 28607 28616 28428 28373 28436
- z toho v produktivním věku 19557 19763 20087 20295 20577 20709 20778 20673 20289 19913 19549
Výměra (ha) 40429 40428 40428 40427 40425 40428 40314 40315 40315 40313 40313
Hustota (obyv./ km2) 66.98 66.98 68.26 68.75 69.65 70.32 70.96 70.98 70.52 70.38 70.54
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.