Nezaměstnanost v r. 2011 v obcích Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.


Nezaměstnanost v r. 2011 (v %)
   
3,00 - 7,83
   
7,83 - 8,96
   
8,96 - 9,38
   
9,38 - 10,20
   
10,20 - 13,49
   
13,49 - 20,05
Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (nezaměstnanost), Český statistický úřad (počet obyvatel, výměra), ČÚZK (hranice obcí)
Aplikace: SEAL, s.r.o.
Mapka byla vytvořena jako ukázka technické pomoci pro tvorbu integrovaných strategií MAS a není určena ke kopírování ani k dalšímu šíření. V případě zájmu o využití se na nás obraťte.