Hustota obyvatel v r. 2013 v obcích Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.


Hustota obyvatel v r. 2013 (v ob./km2)
   
16,91 - 30,40
   
30,40 - 37,70
   
37,70 - 53,36
   
53,36 - 72,16
   
72,16 - 165,89
   
165,89 - 378,05
Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (nezaměstnanost), Český statistický úřad (počet obyvatel, výměra), ČÚZK (hranice obcí)
Aplikace: SEAL, s.r.o.
Mapka byla vytvořena jako ukázka technické pomoci pro tvorbu integrovaných strategií MAS a není určena ke kopírování ani k dalšímu šíření. V případě zájmu o využití se na nás obraťte.